Trwa rozbudowa ZGO Sp. z o.o – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Obecnie toczą się prace związane z budową dwóch placów o łącznej powierzchni ponad 25 000 m2. Pierwszy z nich będzie służył do przerobu odpadów budowlanych, a drugi – do kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Na placu, o powierzchni ok. 11 500m2, przerabiany będzie gruz. Będzie też to miejsce tymczasowego magazynowania tego typu odpadów. W obrębie placu na zmianę będą pracowały  kruszarki do gruzu i urządzenia do mielenia opon, z których wydzielane będą metale, tkaniny i guma. Przy placu na gruz powstanie boks do prasowania i magazynowania odpadów styropianowych.

Z kolei na placu, obejmujący powierzchnię 14 000m2,  przebiegał będzie drugi etap produkcji kompostu. Miejsce to zostanie podzielone na kilka stref: dojrzewania, przesiewania i magazynowania polepszacza glebowego „Terrawit”, produkowanego w ZGO-WCR właśnie z odpadów biodegradowalnych. Najpierw odpady będą tu układane w pryzmy, gdzie będą dojrzewały. Po okresie ok. 8-12 tygodni materiał zostanie przesiany. Gotowy kompost będzie czasowo składowany na części placu, przeznaczonej do magazynowania.

Oba betonowe place będą uszczelnione, podłączone do kanalizacji w celu odprowadzenia ewentualnych przecieków, oraz dostosowane do przejazdu pojazdów ciężarowych.

Rozbudowa z unijnym wsparciem

Prace związane z budową placów – do przerobu odpadów poremontowych oraz kompostowania bioodpadów, to część dużo większej inwestycji, której łączny koszt opiewa na 100 mln zł. W jej ramach zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach przedsięwzięcia rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji.