Cennik

Uchwała Nr 1/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. Zarządu „Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Spółka z o. o. w Jarocinie” w sprawie opłat za usługi świadczone przez Spółkę w instalacji komunalnej z siedzibą w Witaszyczkach, ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

Uchwała Nr 3/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. Zarządu „Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Spółka z o. o. w Jarocinie” w sprawie opłat za przyjęcie odpadów celem dalszego zagospodarowania w Stacji Przeładunkowej w Mateuszewie z siedzibą w Mateuszewie 8, 63-100 Śrem

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

Uchwała Nr 5/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. Zarządu „Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Spółka z o. o. w Jarocinie” w sprawie opłat za przyjęcie odpadów celem dalszego zagospodarowania w Stacji Przeładunkowej w Dobrej Nadziei na dz.  o nr ew. 4/8 oraz 6/7, 63-300 Pleszew

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 1/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. Zarządu „ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” w sprawie opłat za usługi świadczone przez Spółkę w instalacji komunalnej z siedzibą w Witaszyczkach, ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

 

Uchwała Nr 3/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. Zarządu „ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” w sprawie opłat za przyjęcie odpadów celem dalszego zagospodarowania w Stacji Przeładunkowej w Mateuszewie z siedzibą w Mateuszewie 8, 63-100 Śrem

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

 

Uchwała Nr 5/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. Zarządu „ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” w sprawie opłat za przyjęcie odpadów celem dalszego zagospodarowania w Stacji Przeładunkowej w Dobrej Nadziei na dz.  o nr ew. 4/8 oraz 6/7, 63-300 Pleszew

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

 

 

 

Uchwała Nr 1/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. Zarządu „ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” w sprawie opłat za usługi świadczone przez Spółkę w instalacji komunalnej z siedzibą w Witaszyczkach, ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021

 

Uchwała Nr 3/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. Zarządu „ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” w sprawie opłat za przyjęcie odpadów celem dalszego zagospodarowania w Stacji Przeładunkowej w Mateuszewie z siedzibą w Mateuszewie 8, 63-100 Śrem

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021

 

Uchwała nr 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. Zarządu ” ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” w sprawie opłat za usługi świadczone przez Spółkę w instalacji komunalnej z siedzibą w Witaszyczkach, ul. Mariusza Małynicza 1,63-200 Jarocin

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Uchwała 3/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. Zarządu ” ZGO Sp. z o.o.w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu” w sprawie opłat za przyjęcie odpadów celem dalszego zagospoadarowania w Stacji Przeładunkowej w Mateuszewie z siedzibą w Mateuszewie8, 63-100 Śrem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Uchwała nr 1/2020 Zarządu ” ZGO Sp. z o.o.- Wielkopolskie Centrum Recyklingu” z dnia 27 marca 2020 w sprawie opłat ze usługi świadczone przez Spółkę  w instalacji komunalnej z siedzibą w Witaszyczkach 1a, 63-200 Jarocin

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  maja 2020 r.

Uchwała nr 2/2020 Zarządu „ZGO Sp z o.o.- Wielkopolskie Centrum Recyklingu” z dnia 27 marca 2020 w sprawie opłat za przyjęcie odpadów celem dalszego zagospodarowania w Stacji Przeładunkowej w Mateuszewie z siedzibą w Mateuszewie 8, 63-100 Śrem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  maja 2020 r.

Uchwała nr 1/2019 Zarządu „ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” z dnia 22.11.2019 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Spółkę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Uchwała Nr 1/2019 Zarządu „ZGO  Spółka z  o.o – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Spółkę

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku

 

Uchwała Nr 2/2019 Zarządu „ZGO  Spółka z  o.o – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upustów od opłat za usługi świadczone przez Spółkę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku

 

Uchwała Nr 1/2019 Zarządu ” ZGO Spółka z o.o.- Wielkopolskie Centrum Recyklingu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie opłat za usługi świadczone przez Spółkę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku