„Olimpiada ekologiczna – Igrzyska dla środowiska”

Instrukcja do I etapu Olimpiady : Olimpiada I etap instrukcja

Już 3 października startuje I etap konkursu! Do 25 września czekamy na zgłoszenia Szkół Podstawowych
z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego.

Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska, w tym głównie odpadami gospodarstwa domowego oraz kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Obszar tematyczny olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu podstaw programowych biologii i innych przedmiotów realizowanych w szkole podstawowej z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz wiadomości związanych z szeroko pojętą ekologią. Ponadto na każdym etapie eliminacji wymagana
będzie znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności medialnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.

SZCZEGÓŁY ZAWARTE W REGULAMINIE KONKURSU

REGULAMIN Olimpiada igrzyska dla srodowiska

 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.