Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

…  to miejsce gdzie każdy mieszkaniec danej Gminy może przywieźć swoje odpady problemowe pochodzące z gospodarstwa domowego.

Szczegółowy wykaz odpadów znajduję się w regulaminach dostępnych na stronie.