Ekologiczny lider

„Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie” funkcjonuje na rzecz mieszkańców kilkunastu gmin.  Od początku swojej działalności  instalacja sukcesywnie się rozwija.

Początki . . .

W październiku 2008 r. 17 gmin podpisało pierwsze w Wielkopolsce Porozumienie Międzygminne i podjęło tym samym decyzję o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów  w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach. Na przestrzeni lat, porozumienie międzygminne poszerzało się o kolejne samorządy. W 2014 roku przystąpił Śrem , w 2017 r. Pleszew, w 2019 ponownie dołączyła Gmina Środa Wielkopolska a w 2020 r. Gmina Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew oraz Gmina Mosina. Obecnie Porozumienie zrzesza 25 samorządów.

 

Kolejnym etapem rozwoju była rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami (ZZO), która zakończyła się w grudniu 2015 roku  Wartość przedsięwzięcia wyniosła blisko 150 mln złotych brutto, z czego ponad 84 mln złotych netto stanowiło dofinansowanie unijne. Dodatkowo inwestycja sfinansowana została ze środków własnych spółki oraz gmin członkowskich porozumienia międzygminnego. Pieniądze na  rozbudowę pochodziły ponadto z pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 13,6 mln zł. Zrealizowana przy pomocy środków unijnych, inwestycja wykorzystuje technologie pochodzące z Portugalii i Francji.

Nowoczesność

Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie jest największą instalacją mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce. Nowoczesność naszego zakładu polega przede wszystkim na nieszablonowych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. Hala sortowni jest wyposażona w dużą ilość urządzeń fotooptycznych do sortowania odpadów, dwa sita bębnowe  i około 2 500 m. taśmociągów. Posiadamy fermenter do zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych oraz  zespół kogeneracyjny pozwalający nam uzyskiwać  energię elektryczną i cieplną.

Instalacje fotowoltaiczne

W celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery cały czas rozbudowujemy instalacje fotowoltaiczne. W połowie maja 2019 zostały rozbudowane instalacje fotowoltaiczne na dachach starej sortowni oraz na nowej części zakładu . Dziś na obiektach WCR znajduje się ponad 5000 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 MWp.

W 2022 roku powstała farma fotowoltaiczna, generująca moc około 1 MW. Postawiono ją na zrekultywowanej kwaterze składowania odpadów komunalnych. Jest to pierwsza taka inwestycja w Wielkopolsce.

 

„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Całość projektu, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 wyniósł ponad 100 mln złotych, a kwota dofinansowania wyniosła około 54 mln złotych.

W ramach projektu sfinalizowano inwestycje:

  • budowa placu do przetwarzania odpadów biodegradowalnych
  • plac do przetwarzania odpadów budowlanych
  • modernizacja podczyszczalni ścieków
  • drugi fermenter i 5 tuneli kompostowych
  • drugi zespół kogeneracyjny

Rozbudowa zakładu zakończyła się 15 września 2023 roku.

Kilka faktów:

  • Systemem gospodarowania odpadami obsługiwanym przez WCR Jarocin jest dziś objęte około 370 tys. mieszkańców (w roku 2003  liczba ta wynosiła 45 tys.).
  • Z odpadów zielonych, selektywnie zebranych powstaje  „Terrawit”- naturalny polepszacz glebowy, który wzbogaca glebę w składniki pokarmowe.
  • Dzięki  modułowi fermentacji i zastosowaniu technologii z 1 tony odpadów uzyskujemy do ok. 180 m3  biogazu
  • Podczas procesu kogeneracji wytworzony w komorze fermentacyjnej biogaz jest przetwarzany na energię elektryczną i cieplną
  • W 2020 roku dzięki pracy zespołu kogeneracyjnego oraz instalacji fotowoltaicznych spółka osiągnęła samowystarczalność energetyczną