Ekologiczny lider

„Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie” funkcjonuje na rzecz mieszkańców kilkunastu gmin.  Od początku swojej działalności  instalacja sukcesywnie się rozwija.

Początki . . .

W październiku 2008 r. 17 gmin podpisało pierwsze w Wielkopolsce Porozumienie Międzygminne i podjęło tym samym decyzję o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów  w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach. Na przestrzeni lat, porozumienie międzygminne poszerzało się o kolejne samorządy. W 2014 roku przystąpił Śrem , w 2017 r. Pleszew, w 2019 ponownie dołączyła Gmina Środa Wielkopolska a w 2020 r. Gmina Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew oraz Gmina Mosina. Obecnie Porozumienie zrzesza 22 samorządy.

 

Kolejnym etapem rozwoju była rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami (ZZO), która zakończyła się w grudniu 2015 roku  Wartość przedsięwzięcia wyniosła blisko 150 mln złotych brutto, z czego ponad 84 mln złotych netto stanowiło dofinansowanie unijne. Dodatkowo inwestycja sfinansowana została ze środków własnych spółki oraz gmin członkowskich porozumienia międzygminnego. Pieniądze na  rozbudowę pochodziły ponadto z pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 13,6 mln zł. Zrealizowana przy pomocy środków unijnych, inwestycja wykorzystuje technologie pochodzące z Portugalii i Francji.

Nowoczesność

Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie jest największą instalacją mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce. Nowoczesność naszego zakładu polega przede wszystkim na nieszablonowych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. Hala sortowni jest wyposażona w dużą ilość urządzeń fotooptycznych do sortowania odpadów, dwa sita bębnowe  i około 2 500 m. taśmociągów. Posiadamy fermenter do zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych oraz  zespół kogeneracyjny pozwalający nam uzyskiwać  energię elektryczną i cieplną.

Obecnie

Instalacja może przetworzyć:

90 000 ton odpadów w części mechanicznej

67 000 ton  odpadów w części biologicznej

37 000 ton odpadów komunalnych zebranych selektywnie

25  000 ton bioodpadów

W celu poprawienia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery cały czas rozbudowujemy instalacje fotowoltaiczne. W połowie maja 2019 zostały rozbudowane instalacje fotowoltaiczne na dachach starej sortownii oraz na nowej części zakładu . Dziś na obiektach ZGO-WCR znajduje się 1331 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 425 kWp. W 2018 r. z paneli fotowoltaicznych wyprodukowano 6 MWh, natomiast w 2020 r. było to już 207 MWh, co przekłada się na bardzo duży wzrost produkcji zielonej energii. Rok 2020 okazał się zdecydowanie najlepszym pod względem produkcji zielonej energii w instalacji. W sierpniu 2020 r. produkcja energii elektrycznej osiągnęła rekordowy poziom w historii zakładu. Wpływ na taką produkcję miał między innymi rozwój fotowoltaiki.

 

Kilka faktów:

  • Systemem gospodarowania odpadami obsługiwanym przez WCR Jarocin jest dziś objęte ponad 325 tys. mieszkańców (w roku 2003  liczba ta wynosiła 45 tys.).
  • Z odpadów zielonych, selektywnie zebranych powstaje  „Terrawit”- produkt wzbogacający glebę w składniki pokarmowe.
  • Dzięki  modułowi fermentacji i zastosowaniu technologii, jedynej takiej w Wielkopolsce z 1 tony odpadów uzyskujemy się do ok. 180 m3  biogazu
  • Podczas procesu kogeneracji wytworzony w komorze fermentacyjnej biogaz jest przetwarzany na energię elektryczną i cieplną
  • Dzięki produkcji ciepła w kogeneracji w 2020 roku  zakupiono o 71% mniej gazu sieciowego niż w roku poprzednim, co przyniosło spore oszczędności.
  • W 2020 roku wyprodukowaliśmy o 1300 MWh więcej energii niż zużyliśmy.