Wyniki konkursu plastycznego ” Świat ratuję- aluminium odzyskuję”

Bardzo cieszymy się za tak liczny udział w konkursie „Świat ratuję- Aluminium odzyskuję”.  W ramach konkursu wpłynęło przeszło 600 prac.  Wszystkie prace wywarły na nas duże wrażenie

Dnia 19.10.2021r. o godzinie 11:00 na sali konferencyjnej w siedzibie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, zebrała się komisja w składzie:

– Michał Manowski- Wiceprezes Zarządu ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu- Przewodniczący Komisji

– Weronika Pawełczyk – prokurent i kierownik działu marketingu i kontroli ZGO
sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Członek Komisji

– Emilia Nachowiak – pracownik ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Członek Komisji

– Paulina Walendowska – pracownik ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Członek Komisji.

Zadaniem komisji konkursowej było:

– kwalifikacja i ocena prac nadesłanych do konkursu pod kątem spełnienia wymogów       określonych w Regulaminie szkolnego konkursu plastycznego;

– omówienie werdyktu końcowego i wyłonienie 13 najlepszych pracy.

Podczas oceniania pracy jury wzięło pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność prac z tematyką konkursu;

– kreatywność,

– wkład pracy,

– samodzielność,

– estetykę wykonania.

Celem konkursu było:

Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci z klas I-VIII w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, w tym głównie tworzyw aluminiowych. Uświadomienie konieczności selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Kształtowanie właściwych postaw proekologicznych oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej w odniesieniu do tematu recyklingu opakowań aluminiowych.

Na konkurs zostało nadesłanych aż 663 prac z 47 szkół podstawowych z terenu Gmin należących do Porozumienia Międzygminnego. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją Komisji wyłoniono 13 laureatów konkursu:

Poniżej Przedstawiamy listę laureatów.

Laureaci konkursu plastycznego

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach

 

 

 

 

 

 

 

 

To kolejny konkurs adresowany dla uczniów Szkół Podstawowych, którego celem jest podniesienia świadomości na temat selektywnej zbiórki opakowań aluminiowych.

Jest to konkurs plastyczny, który polega na graficznym przedstawieniu tematu recyklingu puszek aluminiowych. Warto dodać, że technika wykonania pracy jest dowolna (malunek, rysunek, collage) z zastrzeżeniem, iż praca nie może zawierać elementów trójwymiarowych i winna być wykonana w poziomie w formacie A3 lub A4. Z 13 najlepszych prac zostanie utworzony kalendarz na 2022 rok promujący segregację odpadów.

Dodatkowo autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni m.in. sprzętem elektronicznym i zestawami plastycznymi.  Partnerem konkursu jest Fundacja na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal.

Konkurs rozpoczyna się 3 września i trwa do 15 października 2021 roku.

Terminarz realizacji konkursu:

– Rozpoczęcie konkursu: 3 września 2021 r.

Nadesłanie zgłoszeń szkół: 10 września 2021 r.

– Okres nadesłania prac: 15 października 2021 r.

Ocena prac do 22 października 2021 r.

– Ogłoszenie wyników: do 29 października 2021 r.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną uczniowie w następujących kategoriach:

Klasy I – III: 3 nagrody;

Klasy IV- VI: 3 nagrody;

Klasy VII – VIII: 3 nagrody.

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych 4 wyróżnień

 Regulamin do konkursu plastycznego + zal