ZARZĄD WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM RECYKLINGU SP. Z O.O. W JAROCINIE

Prezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie

Jarosław Warczygłowa

Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie

Michał Manowski

Dane adresowe: 

Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1

63-200 Jarocin

Telefon kontaktowy: 

62 747 24 56

E-mail:

sekretariat@wcr-jarocin.pl