ZARZĄD

Witosław Gibasiewicz

Prezes Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie.

Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1998 roku ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Studium  Podyplomowe:  Samorząd Terytorialny i Gospodarka Lokalna. Od 1992 roku związany z samorządem terytorialnym. W latach 1999-2002  Wicepezes HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, jednej z pierwszych komunalnych grup kapitałowych w Polsce. W pierwszej kadencji radny Powiatu Ostrowskiego i przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Powiatu. Od 2002 roku Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. W latach 2002-2011 oraz 2014-2018 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Jarocina, zajmując się przede wszystkim tematyką związaną z gospodarką komunalną, nadzorem nad spółkami komunalnymi, inwestycjami i finansami publicznymi.  Od 2011 do 2014 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Odolanowa, będąc odpowiedzialnym, m.in. za największą w historii gminy inwestycję – budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację podciśnieniową. Nadzorując sektor komunalny uczestniczył w tworzeniu i przekształcaniu oraz prywatyzacji wielu spółek komunalnych. W latach 1999 -2019 zasiadał w wielu spółkach komunalnych i Skarbu Państwa, pełniąc, m.in., funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Zakładzie Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S. A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Od 2017 pełni funkcję Prezesa w WCR sp. z o.o. w Jarocinie,  jednej z najnowocześniejszej instalacji zagospodarowania odpadów w Wielkopolsce przetwarzającej ponad 100 tys. Mg odpadów rocznie.

Michał Manowski

Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie

Absolwent Wydziału Górniczego na Politechnice Śląskiej z tytułem, mgr inż. górnik projektowania i budowy kopalń. Uzyskał liczne zatwierdzenie urzędów górniczych oraz posiada stopień Generalnego Dyrektora Górniczego. Pełnił funkcje Dyrektora w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych Mysłowice p.p. oraz wieloletniego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Górniczych Mysłowice S.A. a następnie funkcje wiceprezesa ERB sp. z o.o. w Katowicach i IBS Mining  sp. z o.o.

Od IX 2015 roku Członek Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie

W 2020 roku objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie.

W czerwcu 2021 roku ukończył Studia MBA (Master of Business Administration) w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Jarosław Warczygłowa

Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie