Nazwa projektu:„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin –Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Cel projektu: wzrost konkurencyjności kraju poprzez rozwój infrastruktury technicznej w wyniku wprowadzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami w aglomeracji jarocińskiej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska.

Beneficjent: Wielkopolskie Centrum Recyklingu Spółka z o. o. w Jarocinie

Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl