Nazwa projektu:„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin –Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Cel projektu: Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.

Beneficjent: Wielkopolskie Centrum Recyklingu Spółka z o. o. w Jarocinie

Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl