Zwiedzanie ZGO

W ramach prowadzonych przez „Wielkopolskie Centrum Recyklingu- Spółka z o.o. w Jarocinie” działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, segregacji i recyklingu odpadów, istnieje możliwość zwiedzania Zakładu i zapoznania się z procesem zagospodarowywania odpadów komunalnych w instalacjach eksploatowanych na terenie WCR.

Procedura zgłaszania wycieczek

  • Termin wycieczki należy ustalić, co najmniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem.
  • Zgłoszenie chęci zwiedzania Zakładu następuje po przesłaniu karty zgłoszenia (załącznik nr 1) e-mailem na adres: p.walendowska@wcr-jarocin.pl
  • Zgodę na zwiedzenie Zakładu przez grupy zorganizowane wydaje Prezes Zarządu Wielkopolskie Centrum Recyklingu- Sp. z o.o. w Jarocinie lub upoważniony pracownik, na podstawie przesłanej karty zgłoszeń.
  • Zgoda wydawana jest na podstawie wypełnionej przez opiekuna grupy karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz podpisanego oświadczenia organizatora wycieczki (załącznik nr 2)
  • Po wyrażeniu zgody, pracownik WCR powiadamia pisemnie, telefonicznie lub mailowo o przyjęciu wycieczki z podaniem terminu.
  • Po ustaleniu terminu zwiedzania zakładu osoba organizująca wycieczkę przesyła podpisane przez opiekuna grupy oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zwiedzania WCR (załącznik nr 2)

Dokumenty do pobrania

Regulamin zwiedzania zakładu – pobierz załącznik

Karta zgłoszeń (załącznik nr 1) – karta zgloszenia 2022 WCR

Oświadczenie organizatora wycieczki (załącznik nr 2) – oswiadczenie organizatora

W sprawie uzgodnienia terminów zwiedzania zakładu prosimy o kontakt:

Tel. 62 747-24-56 w.104