„Region czysty na 6” rozstrzygnięty

Uroczyste podsumowanie III edycji konkursu „Region czysty na 6” odbyło się na terenie ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie. W ekologicznej inicjatywie wzięło udział blisko 15 tys. uczniów – przedstawicieli 80 placówek oświatowych z 17 gmin.  Łącznie uzbierali oni 26 ton odpadów. Najbardziej zaangażowani otrzymali zasłużone nagrody. Trafiły one do uczniów, szkół, a także dla najlepszej gminy.

Przez cały rok szkolny 2020/2021 blisko 15 tys. uczniów, uczestniczący w III edycji konkursu „Region czysty na 6”, zbierało aluminiowe puszki, plastikowe nakrętki i baterie. Teraz przyszedł czas na nagrodzenie tych, którzy – w dobiegającym końca roku szkolnym – sumiennie i systematycznie dbali o ekologię wokół nas. Ogłoszenie laureatów konkursu odbyło się 2 czerwca w siedzibie ZGO – WCR.

– W związku z obecną sytuacją epidemiczną, która znacznie zmieniła naukę w szkołach, postanowiliśmy dać placówkom możliwość wyboru, jaki sprzęt elektroniczny jest im w tym momencie najbardziej potrzebny. Dlatego postanowiliśmy wręczyć vouchery na zakup sprzętu elektronicznego – podkreślił w trakcie uroczystości Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.

53 tys. zł na cele charytatywne

Warto pamiętać, że każdy kilogram uzbieranych puszek aluminiowych i nakrętek, to wartość 1 zł. Wyliczone w ten sposób środki ZGO sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, każdego roku przekazuje na cel charytatywny wskazany przez uczestników konkursu. Łącznie kwota z rozstrzygniętych 3 edycji konkursu wynosi 53 tys. zł.

KATEGORIA: NAJLEPSI UCZNIOWIE

Wyróżnienia otrzymali:

Miłosz Jańczak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie; Paweł Jakubowski – Zespół Szkół w Broniszewicach; Antonina Malesza – Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Piastów w Gieczu; Agnieszka Janus – Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej; Joanna Banaszyńska – Zespół Szkół w Mieszkowie; Klaudia Goździela – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie; Kajetan Logdański – Zespół Szkół w Pięczkowie; Stanisław Obecny – Szkoła Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Kwileniu; Wiktor Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Klęce; Maksymilian Pawlaczyk – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Bodzewie; Amelia Wawroska – Publiczne Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie; Szymon Nowak – Przedszkole nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie; Zofia Kurnatowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach; Nikola Konieczna – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żerkowie; Adrianna Stelmaszyńska – Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie; Katarzyna Wojciechowska – Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. Baraniaka w Mchach.

KATEGORIA: NAJLEPSZE PLACÓWKI OŚWIATOWE

Nagrodzone zostały 3 placówki oświatowe, którym udało się uzyskać najlepszy wynik w zebraniu największej ilości wszystkich surowców.

I miejsce Szkoła Podstawowa im J. Twardowskiego w Kwileniu
II miejsce Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
III miejsce Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie

Dodatkowo nagrodzono także najlepsze szkoły w każdej z gmin: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach, Szkoła Podstawowa im. ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Mchach, Przedszkole nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie; Publiczne Przedszkole w Brzeziu; Zespół Szkół w Pięczkowie; Przedszkole Niepubliczne „ENART” w Piaskach; Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Piastów w Gieczu; Szkoła im. Jana Pawła II w Pigłowicach; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie; Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach; Zespół Szkół w  Broniszewicach; Szkoła Podstawowa im. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej; Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

KATEGORIA: NAJLEPSZA GMINA

Po raz kolejny w tej kategorii triumfowała Gmina Chocz. Nagrodę odbierał burmistrz Marian Wielgosik.

Nagrody Burmistrza Jarocina

Burmistrz Jarocina za zebranie największej ilości odpadów nagrodził najlepsze placówki oświatowe z terenu Gminy Jarocin:

I miejsce – Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
II miejsce – Przedszkole w Mieszkowie
III miejsce – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki w Jarocinie.

Nagrody Fundacji na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

W tegorocznej edycji zebrano 1124 kg aluminiowych puszek. Fundacja RECAL przyznała nagrody w postaci:

  1. przedstawienia teatralnego „Ala na tropach recyklingu”. Nagrodę otrzymała: Szkoła Podstawowa w Kwileniu i Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kuźni.
  2. 5 lekcji online na temat segregacji odpadów. Otrzymali ją: Szkoła Podstawowa w Żerkowie i Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 września rusza III edycja konkursu „Region Czysty na 6”. W tej edycji zachęcamy do zbierania plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek oraz baterii.

Konkurs „Region czysty na 6” zainicjowany został przez ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  dwa lata temu. Przystąpiły wówczas do niego 92 placówki ze szkół i przedszkoli z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego.

Celem organizowanego konkursu jest rozpowszechnienie wśród uczniów postaw ekologicznych poprzez zachęcenie ich do odzysku surowców wtórnych, rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w szkołach oraz wskazanie korzyści płynących ze zbiórki surowców wtórnych.

Jak co roku skupimy się na zbieraniu plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek oraz baterii. Dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody, które przydadzą się każdej placówce oświatowej.  Kwota ze sprzedaży plastikowych nakrętek i aluminiowych puszek, zostanie przekazana na wybrany przez Gminę cel charytatywny. W poprzednich edycjach  przekazana darowizna wspomogła wiele fundacji i stowarzyszeń.

W tej edycji konkursu wprowadziliśmy pewną zmianę, mianowicie podzieliliśmy konkurs nie na trzy, a na dwa etapy. Pod koniec listopada zakończymy etap I i wówczas wyłonimy trzy najlepsze klasy, które zbiorą najwięcej odpadów. Etap II zakończy się pod koniec kwietnia i wtedy również uhonorujemy trzy najbardziej aktywne klasy.

NAJWAŻNIEJSZE DATY:

09.09.2020 – Przesłanie DEKLARACJI UDZIAŁU przez Placówki Oświatowe do   Koordynatora Gminnego

16.09.2020 – Przesłanie Listy Placówek do ZGO – WCR oraz wyznaczenie miejsca   magazynowania odpadów

04.12.2020 – Przesłanie raportu z placówek   oświatowych z etapu I do   Koordynatora Gminnego

11.12.2020 – Przesłanie raportu z ETAPU I  do ZGO-WCR

30.04.2021 – Przesłanie raportu z placówek   oświatowych z etapu II do   Koordynatora Gminnego

7.05.2021 – Przesłanie raportu z Etapu II i Podsumowania do ZGO-WCR

Regulamin konkursu Region Czysty na 6

Załącznik nr 1- Deklaracja udziału

Załącznik nr 2- Raport dla placówek oświatowych

Załącznik nr 3- Zestawienie szkół-koordynatorzy

Załącznik nr 4- Podsumowanie etapów