Bioodpady zielone i kuchenne są bardzo cenne – IV edycja konkursu plastycznego

Wielkopolskie Centrum Recyklingu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Bioodpady zielone i kuchenne są bardzo cenne” 

 

W tej edycji konkursu będziemy poruszać niezwykle ważną kwestię bioodpadów – zielonych i kuchennych, które w wyniku działalności człowieka powstają niemal codziennie.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych znajdujących się w gminach współpracujących z WCR.

Rozpoczęcie konkursu: 18 września 2023

Termin nadsyłania zgłoszeń ze szkół: do 27 września 2023 na adres e-mail: w.nowak@wcr-jarocin.pl

Termin przekazania prac: do 16 października 

Ocena prac: do 31 października.

 

W konkursie przewidujemy 3 główne kategorie nagród:

Klasy I – III: 3 nagrody;

Klasy IV- VI: 3 nagrody;

Klasy VII – VIII: 3 nagrody

Oraz dodatkowo przyznane zostaną 4 wyróżnienia.

 

Z najlepszych prac zostanie wydrukowany kalendarz na rok 2024.

 

Do prac należy dołączyć: Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 – najlepiej przytwierdzić na odwrocie pracy

 

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres spółki:

Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Witaszyczki ul. im. M. Małynicza 1, 63-200 Jarocin z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY.

 

Koordynator konkursu:

Weronika Nowak

e-mail: w.nowak@wcr-jarocin.pl

tel.: 534 991 610

 

DO POBRANIA – Regulamin i załączniki