Regulamin

Pobierz plik:

Regulamin organizacyjny z 2019 r., zawierający:

  • Uchwała Nr 3/2019 Zarządu „ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” z dnia 22.11.2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego obowiązującego w „ZGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROCINIE – WIELKOPOLSKIE CENTRUM RECYKLINGU” z siedzibą w Witaszyczkach.
  • REGULAMIN ORGANIZYCJNY obowiązujący w „ZGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROCINIE – WIELKOPOLSKIE CENTRUM RECYKLINGU” z siedzibą w Witaszyczkach.
  • ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMINU – WYTYCZNE CO DO JAKOŚCI, SKŁADU, SPOSOBU DOSTAW ORAZ RODZJÓW ODPADÓW PRZEZNACZONYCH NA INSTALACJE: FERMENTACJI ORAZ KOMPOSTOWNI W ZGO – WCR
  • ZAŁĄCZNIK NR 2 – REGULAMIN INSTRUKCJA DOPUSZCZANIA ODPADÓW DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBIEZPIECZNE I OBOJĘTNE W ZGO – WCR
  • ZAŁĄCZNIK NR 3 REGULAMINU – INSTRUKCJA KONTROLI PRZYJMOWANIA ODPADÓW W ZGO – WCR
  • ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMINU – INSTRUKCJA TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO NA TERNIE ZGO – WCR