„Region Czysty na 6”

Od września ruszyła pierwsza  I edycja szkolnego konkursu „ Region Czysty na 6”. Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie jest organizatorem konkursu  adresowanego dla przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.Partnerami konkursu jest 16 gmin należących do Porozumienia Międzygminnego oraz ZGO- NOVA Sp. z o.o.

Celem konkursu jest przekazywanie od najmłodszych lat prawidłowych, ekologicznych postaw.  Zachęcamy młodzież do zbiórki plastikowych nakrętek, puszek aluminiowych i baterii.  Dlaczego zbieramy te akurat frakcje? Otóż mało, kto wie że puszka aluminiowa może być przetwarzana w nieskończona ilość razy, z plastikowych nakrętek powstają nowe, użyteczne przedmioty, a 1 bateria guzikowa może skazić 1m3   gleby i zatruć do 400 litrów wody.

Ważne jest, aby dbać o nasze małe lokalne środowisko i segregować cenne odpady, które po czasie stają się surowcami.

Szkoły przez cały rok szkolny zbierają wymienione frakcję odpadów, aby w czerwcu można było wyłonić zwycięzcę- czyli najlepszą Gminę i  3 najlepsze szkoły. W ramach konkursu  wszystkie szkoły mogą wziąć udział u „Zielonych lekcjach” organizowanych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać u koordynatora gminnego.

Konkurs został podzielony na 3 etapy

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Regulamin konkursu.

Laureaci konkursu_region