„Poszukiwacze Zaginionych Odpadów”

14 czerwca 2018 w Jarocińskim Ośrodku Kultury odbyła się I EkoGala, która miała na celu nagrodzenie najlepszych uczniów z Jarocińskich placówek oświatowych, które wzięły udział w konkursie ekologicznym „Poszukiwacze zaginionych odpadów”.

Konkurs zorganizowany został przez Gminę Jarocin, a partnerem konkursu był „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie i ZGO- NOVA Sp. z o.o. W konkursie udział brały przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Jarocin. Zadaniem uczestników było zbieranie- poszukiwanie zaginionych odpadów.  Uczniowie mieli za zadanie zbiórkę takich surowców wtórnych jak: plastikowe nakrętki, puszki aluminiowe i baterie. Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin na temat konieczności zbiórki cennych surowców wtórnych. Jednak całej akcji przyświecał jeszcze jeden cel- cel charytatywny. Ponieważ, dzięki udziałowi w konkursie szkoły mogły przekazać  na wybrany przez siebie cel, kwotę za zebrane odpady.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pierwsza edycja konkursu spotkała się z tak pozytywnym odbiorem. W konkursie udział wzięło 28 szkół z gminy Jarocin, uczniowie zebrali łącznie ponad 7 500 kg surowców. Zaangażowanie szkół i uczniów pokazuje nam, że warto powtarzać takie akcje cyklicznie. Dlatego już od września ruszamy z konkursem na  terenie całego Porozumienia Międzygminnego – mówi Witosław Gibasiewicz Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o w Jarocinie.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach. W kategorii najlepsza klasa, zwyciężyła klasa 3 gimnazjum, Zespołu Szkół w Prusach. W kategorii najlepsza Szkoła zwyciężyła NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA HEWELIUSZA W POTARZYCY. Dodatkowo przyznano nagrody wyróżnienia dla 27 najbardziej zaangażowanych uczniów, którzy zebrali największą ilość surowców wtórnych.

Uczniowie wykazali się dużymi zaangażowaniem w zbiórce puszek aluminiowych dlatego Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z.o.o w Jarocinie wspólnie z Fundacją na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL ufundowali dodatkowe 3 nagrody dla szkół, które zebrały największą ilość puszek aluminiowych

Miejsce III ZESPÓŁ SZKÓŁ W WITASZYCACH

Miejsce II NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-TEATRALNE ZARADNI ODWAŻNI ORYGINALNI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WILKOWY

Miejsce I ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH JAROCIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO W JAROCINIE

Szkoły w ramach zielonych lekcji miały możliwość, zwiedzenia regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Dzieci podczas przeprowadzonych prelekcji z ciekawością obserwowały proces przetwarzania odpadów w instalacji.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Regulamin konkursu.