Konkurs plastyczny „Szanuj naturę, segreguj makulaturę”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego!

Tegoroczna tematyka konkursu dot. prawidłowej segregacji odpadów z makulatury.

Konkurs adresowany jest dla uczniów Szkół Podstawowych, którego celem jest podniesienia świadomości na temat selektywnej zbiórki makulatury

Jest to konkurs plastyczny, który polega na graficznym przedstawieniu tematu segregacji odpadów z makulatury. Warto dodać, że technika wykonania pracy jest dowolna (malunek, rysunek, collage) z zastrzeżeniem, iż praca nie może zawierać elementów trójwymiarowych i winna być wykonana w poziomie w formacie A3 lub A4. Z 13 najlepszych prac zostanie utworzony kalendarz na 2023 rok promujący segregację odpadów.

Dodatkowo autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni m.in. sprzętem elektronicznym.

Konkurs rozpoczyna się 19 września i trwa do 14 października 2022 roku.

Terminarz realizacji konkursu:

– Rozpoczęcie konkursu: 19 września 2022 r.

Nadesłanie zgłoszeń szkół: 26 września 2022 r.

– Okres nadesłania prac: 13 października 2021 r.

Ocena prac do 21 października 2022 r.

– Ogłoszenie wyników i termin wręczenia nagród: termin zostanie ustalony i przekazany przez organizatora w późniejszym czasie.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną uczniowie w następujących kategoriach:

Klasy I – III: 3 nagrody;

Klasy IV- VI: 3 nagrody;

Klasy VII – VIII: 3 nagrody.

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych 4 wyróżnień

1. Regulamin do konkursu plastycznego + zal