ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

przyjmie na stanowisko:

Referent ds. technicznych i zaopatrzenia

 

Wymagania:

– wykształcenie min. średnie (mile widziane techniczne)

– znajomość przepisów w zakresie niezbędnym do danego stanowiska,

– sumienność i zaangażowanie w pracę

– samodzielność w realizacji zadań, umiejętność pracy w zespole

– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

– prawo jazdy kat. B

 

Do zadań pracownika należeć będzie między innymi:

– przygotowywanie porównawczych danych zakupowych do weryfikowania i tworzenia oferty handlowej,

– utrzymanie bieżącej komunikacji ze sklepami, dostawcami i serwisami,

– analizowanie poziomu zapotrzebowania na surowce, materiały, towary i usługi,

– poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia na rynku oraz optymalizacja kosztów,

– nadzór, ocena i współpraca w zakresie terminowej realizacji i jakości dostaw,

– dokonywanie zakupów zgodnie z ustalonymi procedurami,

– współpraca z różnymi działami firmy,

– reagowanie na bieżąco na zaistniałe usterki i nieprawidłowości,

– weryfikacja sprawności sprzętu technicznego oraz zlecanie jego napraw,

– czynny udział w procesie planowania produkcji,

– kontrolowanie stanu technicznego obiektu i wszystkich instalacji,

– wykonywanie obliczeń oraz tworzenie baz danych,

– obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych (faksu, kserokopiarki, skanera itp.)

– sporządzanie rzeczowego wykazu,

– przygotowywanie korespondencji do wysłania pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną,

– stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych

– przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

 

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

– atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,

– wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy.

– pakiet socjalny (codziennie ciepły posiłek, niezbędne szczepienia, odzież ochronna)

– pakiet motywacyjny

– specjalistyczne kursy i szkolenia

 

Dokumenty (CV i podanie) prosimy składać w siedzibie naszej spółki:

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Witaszyczki ul. im. Mariusza Małynicza 1

63-200 Jarocin

Tel. (62) 747-24-56

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w w/w placówkach po uprzednim kontakcie telefonicznym.