ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu to wzór w zakresie automatycznego sortowania opakowań aluminiowych. Bardzo dobre wyniki efektywności potwierdziły testy przeprowadzone w jarocińskiej instalacji przez Fundację Recal. 

Fundacja Recal wspólnie z Politechniką Śląską uruchomiła projekt badawczy, który ma na celu sprawdzenie efektywności automatycznego wydzielania frakcji metali nieżelaznych ze szczególnym uwzględnieniem opakowań aluminiowych. – Badamy instalacje automatyczne dlatego, że chcemy zobaczyć, na ile są przygotowane (ze strony wyposażenia) w  automaty sortujące,  w tym przypadku w separatory wiroprądowe – informuje Jacek Wodzisławski, prezes Fundacji Recal.
Okazało się, że w jarocińskiej instalacji, opakowania aluminiowe są wydzielane w dużej ilości, m.in. dzięki wyposażeniu w dwa separatory frakcji nieżelaznej. Ze 170 instalacji komunalnych w Polsce tylko 10-15 % instalacji jest wyposażonych w – aż dwa – tego typu urządzenia. – W jarocińskiej instalacji wydzielane jest więcej aluminium niż w innych instalacjach sortujących w Polsce. Dzięki takim wynikom możemy pokazywać Jarocin jako przykład efektywnego, ekologicznego działania  – podkreśla Jacek Wodzisławski, prezes Fundacji Recal. – Duża część instalacji w Polsce nie ma w ogóle żadnych separatów do rozdzielania aluminium. Chcemy  zmienić tę sytuację  i  dzięki przeprowadzonym testom pokazać, że można  odseparować jeszcze większą ilość aluminium – dodaje prezes Fundacji Recal.

Jak wyglądało badanie?
Badanie składało się z dwóch części. Pierwsza, to badanie składu morfologicznego  reprezentatywnych próbek  pobranych z frakcji nadsitowej (grube) i podsitowej (drbne).  Odpady zostały podzielone na blisko 20 różnych frakcji.
Kolejnym badaniem było określenie efektywności procesu sortowania różnych rodzajów  opakowań aluminiowych. Specjalnie próbki były podawane na linię sortowniczą, a potem identyfikowane były miejsca, gdzie te próbki trafiły .

Do czego posłużą badania?
Na podstawie badań powstaną dwie prace inżynierskie z konkretnymi dla branży informacjami. Pokażą one, m.in. o ile zwiększy się poziom recyklingu, gdyby wszystkie instalacje były wyposażone w taką technologię, jaką dysponuje Jarocin.
Na podstawie badań oraz prac inżynierskich  będzie też można poznać stronę ekonomiczną, ponieważ ich wyniki pokażą, jak szybko taka inwestycja w separatory  wiroprądowe  się zwraca.
Na podstawie badań powstaną też dwie publikacje z listy filadelfijskiej, na poziomie europejskim. To lista czasopism naukowych, opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information. Cały projekt jest realizowany pod opieką naukową doktora inżyniera Wojciecha Hryba,
Warto też wspomnieć, że opakowania które wrzucone zostały jako markery, przekazane zostały przez producentów opakowań. Wyniki testów pozwolą im porównać, jak ich opakowania zachowują się na różnych etapach sortowania.

Jacek Wodzisławski Prezes Fundacji Recal
ZGO Jarocin jest dobrze postrzegane na rynku, bardzo dobrze mówi się o waszej instalacji. Chcemy pokazywać liderów takich jak  Jarocin, aby  inne zakłady  zrozumiały, że to tak naprawdę jest przyszłości.

Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR
Od lat inwestujemy w nowoczesne urządzenia, bo wiemy, że tylko w ten sposób osiągniemy zamierzone efekty. Udaje nam się rozwijać naszą instalację, dzięki wsparciu instytucji, takich m.in. jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przed nami kolejne inwestycje warte 100 mln zł.