Gruz można oddać za darmo

Gruz jest odpadem, który w naszych domach powstaje w czasie remontów. Jest to odpad zarówno ciężki, jak i dosyć duży objętościowo, który można dostarczyć do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – po weryfikacji przez pracowników WCR  zostanie przyjęty za darmo.

Pod koniec 2021 roku spółce udało się uzyskać Certyfikat, który odnosił się do wyrobu kruszywa budowlanego. Dzięki niemu odpady gruzu, które trafiają do zakładu, w efekcie stosowanych technologii produkcji, tracą status odpadu i stają się gotowym produktem, który specjalnie wyselekcjonowany trafi w ręce zainteresowanych klientów.

Ważne, by pamiętać, aby gruz nie był zanieczyszczony innymi rodzajami odpadów, jak np. tworzywami sztucznymi, kamieniami, zmieszanymi odpadami poremontowymi (np. siatką elewacyjną, gips – kartonem, klejami, tapetą itp.). Najważniejsze jest to, aby odpady gruzu nie trafiały do pojemników/kontenerów na odpady zmieszane.

Odpady gruzu, które znajdą się w takim pojemniku i trafią na halę wyładowczą w WCR, mogą poczynić wiele szkód. Gruz, jako ciężki i duży odpad, uszkadza maszyny, niszczy taśmociągi, które są odpowiedzialne za przemieszczanie odpadów na terenie sortowni, co prowadzi do ponoszenia ogromnych kosztów naprawy.


Coraz więcej mieszkańców korzysta z PSZOK-u

Coraz częściej mieszkańcy naszej gminy odwiedzają Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jarocinie.

Z roku na rok zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają do PSZOK-u, który zlokalizowany jest przy Wielkopolskim Centrum Recyklingu. W 2018 roku było ich ponad 12 tysięcy, ale już w ubiegłym roku liczba wjazdów wynosiła ponad 24,5 tysiąca. Liczby te wskazują, na fakt, iż mieszkańcy przykładają dużą uwagę do selektywnej zbiórki odpadów – nie tylko tej, prowadzonej w domach, ale również tej prowadzonej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie można oddać odpady problemowe.

PSZOK, zlokalizowany w Wielkopolskim Centrum Recyklingu, przyjmuje blisko 40 różnych frakcji odpadów, takich jak: wielkogabaryty, opony od samochodów jednoosobowych, styropian, odpady zielone, elektronika i wiele innych.


Kolejny eko rok za nami

2022 rok zapisze się w historii spółki na pewno jako wyjątkowy – zarówno pod względem przeprowadzonych, jak i zaplanowanych inwestycji, a także wszelkich działań proekologicznych i edukacyjnych.

Śmiało można powiedzieć, że początkiem nowej ery w rozwoju jarocińskiej spółki stała się zmiana jej nazwy – z ZGO Sp. z  o.o. w Jarocinie w Wielkopolskie Centrum Recyklingu. – Dzięki wytrwałości w dążeniu do celu, jakim jest efektywne odzyskiwanie surowców i przekształcanie ich w nowe produkty, od teraz będziemy mogli mianować się Wielkopolskim Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie – mówi Witosław Gibasiewicz, prezes spółki. – Chcemy jeszcze bardziej uświadomić społeczeństwu, że naszym priorytetem jest utrzymanie na wysokim poziomie gospodarki odpadami w gminach należących do Porozumienia Międzygminnego – tłumaczy prezes WCR.

Piorytetem recykling

Dotychczas spółka nastawiała się głównie na zagospodarowanie odpadów, co oznaczało, że kiedy trafiły do zakładu, były poddawane sortowaniu i następnie „wyruszały” do zakładów zajmujących się ich przetwarzaniem – recyklingiem. – Teraz, jak nazwa wskazuje, sami staliśmy się Wielkopolskim Centrum Recyklingu. Dzięki zastosowanym w zakładzie technologiom przetwarzania odpadów powstałe surowce są nie tylko najwyższej jakości, ale również stają się gotowymi produktami – mówi Jarosław Warczygłowa, wiceprezes zarządu.

„Terrawit” i biogaz

Spółka od lat prowadzi działania w stronę jak najefektywniejszego odzyskiwania surowców. Odpady zielone przetwarzane są w polepszacz glebowy „Terrawit”, który został dopuszczony do obrotu dzięki decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z odpadów biodegradowalnych kuchennych produkowany jest biogaz.

Stłuczka na szkło

Pod koniec 2021 roku spółka uzyskała certyfikat norm sprzedażowych, który dotyczy kruszywa pozyskiwanego z niezanieczyszczonego gruzu. – W czerwcu tego roku staliśmy się oficjalnie recyklerem szkła. Oznacza to, że pochodząca z selektywnej zbiórki stłuczka szklana poddawana jest przetworzeniu w celu otrzymania gotowego produktu – szkła, które transportowane jest bezpośrednio do huty szkła  – dodaje Michał Manowski, wiceprezes zarządu.

Jeszcze więcej inwestycji

W 2022 roku WCR podpisał ważną umowę – opiewającą na blisko 69 mln zł – na budowę instalacji fermentacji metanowej na odpady biodegradowalne, w tym z selektywnej zbiórki oraz tuneli kompostowych do stabilizacji tlenowej.

Na zrekultywowanej kwaterze nr 1 składowiska odpadów powstała farma fotowoltaiczna.

Lider recyklingu

2022 rok przyniósł WCR także sukcesy. W ramach konkursu pod nazwą „Puchar Recyklingu”  Wielkopolskie Centrum Recyklingu otrzymało wyróżnienie w kategorii  „Lider recyklingu – opakowania”.

Kapituła Konkursu Puchar Recyklingu doceniła zaangażowanie gminy Jarocin w zakresie gospodarki odpadami i przyznała jej wyróżnienie w kategorii frakcyjnej „Zielona bateria”.

„Zielony laur”

„Zielony Laur”  trafił do gminy Jarocin między innymi za realizację proekologicznych inwestycji, takich jak rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie. Doceniono samowystarczalność energetyczną zakładu, rozwój wykorzystania odpadów i stosowanie nowatorskich rozwiązań, takich jak m.in. tworzenie ogrodów wertykalnych.

Efektywność energetyczna

W konkursie „Innowacja i inspiracja w gospodarce odpadami” jednym z laureatów zostało Wielkopolskie Centrum Recyklingu – zakład doceniono za uzyskiwaną efektywność energetyczną oraz prowadzoną edukację branżową i ekologiczną.

Jesteśmy eko-logiczni

Podobnie jak w poprzednich latach nie zabrakło działań proekologicznych i edukacyjnych. Wiele działo się w tym zakresie w Niepublicznej Szkole w Roszkowie z oddziałem przedszkolnym. Placówka opracowała specjalny program edukacyjny – „Jesteśmy eko-logiczni”. W ciągu roku szkoła podjęła szereg działań, aby uświadomić dzieciom, jak ważna jest ekologia w życiu człowieka. Dzieci brały udział w licznych akcjach, konkursach i ekologicznych zajęciach.

„Igrzyska dla środowiska”

W tym roku po raz pierwszy Wielkopolskie Centrum Recyklingu zorganizowało Olimpiadę ekologiczną pn. „Igrzyska dla środowiska” skierowaną dla uczniów z klas VI – VIII szkół podstawowych. Konkurs cieszył się dużym uznaniem wśród młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.

Region Czysty na 6

Przeprowadzona została także kolejna, już czwarta edycja konkursu Region Czysty na 6.
W tegorocznej ekorywalizacji wzięło udział 108 placówek oświatowych z terenu 20 gmin należących do Porozumienia Międzygminnego.

Wsparcie charytatywne

Łącznie zebrano 37 738,7 kg (blisko 38 ton odpadów). W pierwszym etapie – 21.384 kg (ponad 21 ton), w drugim – 15 782,05 kg (blisko 16 ton). Wśród oddanych odpadów znalazło się ponad 19 tys. kg plastikowych nakrętek, prawie 17 tys. kg baterii oraz ponad 1.300 kg aluminiowych puszek. Za zebrane nakrętki oraz aluminiowe puszki na cel charytatywny przekazana została kwota 20.505,96 zł.

Wielkie ekoświętowanie

Rozstrzygnięcie zorganizowano podczas wielkiego ekoświętowania, w którym wzięły udział tłumy młodszych i starszych dzieci. Spółka przygotowała dla wszystkich konkursy i atrakcyjne nagrody.

WCR zorganizował w tym roku również konkurs plastyczny związany tematycznie z prawidłową segregacją makulatury.

Nowe cele

Plany na przyszłość są ambitne. Spółka ciągle wyznacza sobie nowe cele, pracuje nad rozwiązaniami, które przyczyniają się do jak najefektywniejszego sposobu sortowania, przetwarzania i recyklingu odpadów. W przyszłym roku zakład będzie obchodził swoje 20-lecie.

 


Informacja o funkcjonowaniu PSZOK Śrem

Informacja!

 

PSZOK Śrem:

Piątek 16.12.2022 r. – PSZOK czynny do godz. 16:00

Wigilia 24.12.2022 r. – PSZOK nieczynny

Sylwester 31.12.2022 r. – PSZOK nieczynny

 


Rozstrzygnięcie konkursu "Szanuj naturę-segreguj makulaturę"

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym pn. „Szanuj naturę – segreguj makulaturę” odbyło się w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Dzieciom pogratulował i wręczył nagrody wiceprezes spółki Michał Manowski.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego. Wpłynęło ponad 450 prac z 32 szkół.  Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, aby wybrać z nich 13 – członkowie jury podkreślali, że wiele jest naprawdę pięknych i wyjątkowych. Z tych wybranych – tak jak w poprzednich edycjach – powstał kalendarz na rok 2023.

 

LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO „SZANUJ NATURĘ, SEGREGUJ MAKULATURĘ”

kat. klas I – III

I miejsce – Jagoda Kubasik – Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej

II miejsce – Maja Kosmala – Szkoła Podstawowa w Mchach

III miejsce – Emilia Kiełb – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie

kat. klas IV- VI

I miejsce – Jessica Woźniak – Szkoła Podstawowa w Cielczy

II miejsce – Konrad Jankowiak – Szkoła Podstawowa w Mchach

III miejsce – Olaf Glubiak – Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej

Kat. klas VII-VIII

I miejsce – Alicja Jurga – Szkoła Podstawowa w Śnieciskach

II miejsce – Laura Tomys – Szkoła Podstawowa w Śnieciskach

III miejsce – Dorota Jakubowska – Szkoła Podstawowa w Jaraczewie


Olimpiada ekologiczna rozstrzygnięta

Wielkopolskie Centrum Recyklingu po raz pierwszy zorganizowało Olimpiadę Ekologiczną pn. „Igrzyska dla środowiska”. W pierwszym etapie wzięło w niej udział ponad 140 uczniów z siedemnastu szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie obsługiwanym przez WCR.

Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów m.in. z zakresu efektywności energetycznej, ochrony powietrza i adaptacji do zmian klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych, a także podstaw prawa ochrony środowiska.
W olimpiadzie mogli wziąć udział uczniowie klas VI-VIII z gmin Jarocin, Śrem, Kórnik, Żerków, Piaski, Jaraczewo, Dobrzyca, Książ Wlkp., Nowe Miasto n. Wartą, Borek Wlkp., Chocz, Gizałki, Czermin, Krzykosy, Zaniemyśl, Dominowo, Kotlin, Pleszew, Środa Wlkp., Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Mosina, Raszków, Sieroszewice oraz Pobiedziska.

Olimpiada składała się z dwóch etapów. Pierwszy, realizowany w formie online, odbył się 3 października. Uczniowie mieli 1,5 godziny na rozwiązanie quizu, składającego się z 50 pytań. Wśród nich znalazły się m.in. pytania o rozwinięcie skrótu PSZOK, podanie przyczyn niskiej emisji, liczbę parków narodowych w Polsce oraz źródło energii w biogazowni. Do drugiego etapu olimpiady zakwalifikowało się 27 uczniów.

–  Znalezienie się w grupie blisko trzydziestu uczniów jest olbrzymim sukcesem każdego z nich, gdyż poziom olimpiady był wyjątkowo wysoki. Nikomu nie udało się uzyskać maksymalnej liczby punktów, a nieliczni osiągnęli wynik 90 % poprawnych odpowiedzi. W związku z tym, że tematy dotyczące ochrony środowiska nie są zbyt szczegółowo omawiane na poziomie szkoły podstawowej, można stwierdzić, że uczniowie, którzy znaleźli się w gronie finalistów rzeczywiście mają olbrzymią wiedzę na temat ochrony środowiska – powiedziała Małgorzata Masłowska-Bandosz, dyrektor ds. edukacji ekologicznej
w firmie ABRYS, która przygotowała olimpiadę.

Drugi, finałowy etap olimpiady odbył się 20 października w Jarocinie. Uczniowie mieli do rozwiązania test, składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru, zawierający zarówno pytania z zakresu gospodarki odpadami, ochrony bioróżnorodności,
a także zmian klimatu i ochrony powietrza. W związku z uzyskaniem przez dwóch uczestników identycznej liczby punktów została zorganizowana dogrywka. Dopiero ona zadecydowała o laureatach olimpiady. Miejsce pierwsze zajęła Gabriela Fechner-Kowalska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach, drugie przypadło Marii Niemier z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Chociczy, natomiast na trzecim uplasowała się Matylda Seemann ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Jarocina. Laureatki w zależności od zajętego miejsca  otrzymały: laptopa (I miejsce), hulajnogę elektryczną (II miejsce) oraz urządzenie wielofunkcyjne. Nagrody laureatom wręczył wiceburmistrz Jarocina – Bartosz Walczak oraz wiceprezes WCR – Michał Manowski.

 

Konkurs dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Miejsce bioodpadów w selektywnej zbiórce

W 2021 roku na 1 mieszkańca gminy Jarocin przypadło 553 kg odpadów komunalnych. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, do czego mogą zostać wykorzystane i jak ważna jest ich prawidłowa segregacja?

Podczas Gminnego Święta Plonów Wielkopolskie Centrum Recyklingu przeprowadziło ankietę wśród mieszkańców gminy na temat świadomości ekologicznej. Na pytanie o rodzaj odpadów, których produkuje się najwięcej w domu, ponad połowa respondentów wskazała na two­rzywa sztuczne. Wymieniono wśród nich m.in.: plastik, folię i butel­ki. Kolejnym wskazywanym rodzajem odpadów okazały się papier i tektura. Rzeczywiście tych wymienianych odpadów produkujemy naprawdę bardzo dużo, ale często nie zdajemy sobie sprawy, że odpady biologiczne (kuchenne) stanowią wśród tych, których się pozbywamy, bardzo dużą ilość. Codziennie powstają bowiem w naszej kuchni odpady stanowiące pozostałości po szykowaniu posiłku (obierki od warzyw, owoców, skorupki jaj, fusy po kawie, herbacie, a także zepsute, przeterminowane jedzenie).
W przeprowadzonej ankiecie tylko niespełna 7 % respondentów podało „odpady kuchenne” jako odpady, których produkują najwięcej w gospodarstwie domowym. Wyniki na zadane pytanie wskazują, że wydaje nam się iż produkujemy najwięcej odpadów, których objętościowo mamy najwięcej tzn. odpadów z żółtego worka, jednak nie przywiązujemy wagi do tego, ile resztek jedzenia codziennie ląduje w pojemniku na odpady kuchenne. Tonażowo worek odpadów plastikowych jest lżejszy niż pół wiaderka odpadów biokuchennych.


Zielony Laur dla Gminy Jarocin

Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki odebrał w Warszawie kolejne wyróżnienie za zasługi dla ochrony środowiska. Tym razem do Gminy Jarocin trafiła statuetka „Zielony Laur”.

Zaszczytna nagroda wręczona została podczas Gali XXV-lecia działalności Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, zorganizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą „EKOROZWÓJ” w Warszawie. „Zielony Laur”  trafił do Jarocina między innymi za realizację proekologicznych inwestycji, takich jak rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Recyklingu
Sp. z o.o. w Jarocinie. Doceniono samowystarczalność energetyczną zakładu, rozwój wykorzystania odpadów i stosowanie nowatorskich rozwiązań, takich jak m.in. tworzenie ogrodów wertykalnych. Uznanie kapituły zyskała też modernizacja gospodarki osadowej – w Cielczy powstaje instalacja do odzysku azotu i fosforu z wód osadów ściekowych. Pozyskiwane surowce będą wykorzystywane w produkcji nawozów, możliwe będzie także odzyskanie biogazu. To ważna inwestycja ekologiczna, ponieważ surowce nie będą zatruwały cieków wodnych. Zostaną wykorzystane do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, m.in. w parkach i przy szkołach.

Celem konkursu organizowanego przez PIGE od 15 lat jest promowanie dobrych praktyk oraz projektów w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Członkowie kapituły, której przewodniczył prof. dr hab. Inż. Marek Gromiec, przygotowali ranking osiągnięć samorządów, firm, a także instytucji oraz osób zajmujących się realizacją przedsięwzięć ekologicznych. W szczególności oceniane były działania propagujące ekorozwój oraz ochronę środowiska i wykorzystywanie osiągnięć nauki i nowych technologii.


Wyróżnienie dla WCR

Wielkopolskie Centrum Recyklingu zostało wyróżnione podczas 26. konferencji „Kompleksowa Gospodarka Odpadami”.

Kilkudniowa konferencja, która odbyła się w Uniejowie, zorganizowana została przez firmę Abrys Sp. z o.o. Pierwszego dnia odbyło się rozstrzygnięcie I edycji konkursu „Innowacja i inspiracja w gospodarce odpadami” oraz uroczyste wręczenie nagród. Jednym z trzech laureatów zostało Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Prezes spółki Witosław Gibasiewicz odebrał wyróżnienie z rąk Piotra Szewczyka, Przewodniczącego Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). WCR zostało docenione za uzyskiwaną efektywność energetyczną oraz prowadzoną edukację branżową i ekologiczną.


V edycja Region Czysty na 6 ruszyła!

Wielkopolskie Centrum Recyklingu zaprasza do udziału w V edycji konkursu „Region czysty na 6” – z każdym rokiem zainteresowanie nim wzrasta. Imponująca jest też ilość nagród, które są przyznawane.

Kolejna akcja potrwa od 5 września tego roku do 19 maja 2023 roku. Zadaniem uczestników będzie zbiórka baterii, aluminiowych puszek oraz plastikowych nakrętek.

Tegoroczna zbiórka będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy zakończy się w styczniu 2023 roku, drugi w maju 2023. W trakcie trwania konkursu przewiduje się dwukrotny odbiór odpadów z miejsca ich magazynowania.

Warto dodać, że tak jak w ubiegłych edycjach kwota ze sprzedaży plastikowych nakrętek oraz aluminiowych puszek zostanie przekazana na wskazany przez uczestników cel charytatywny. Dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody, które przydadzą się każdej placówce.