Zakład Gospodarki Odpadami obchodzi 15-lecie działalności. Jubileuszowy rok największego w regionie zakładu przetwarzania odpadów obfitował będzie w konkursy proekologiczne, festyny i bicie rekordu Polski.

15 lat temu składowisko odpadów w Jarocinie można było określić trzema słowami: duża dziura, waga i barak. Ale w ciągu minionych 15 lat wiele się zmieniło. Dziś na terenie 34 ha działa duży, nowoczesny zakład przetwarzania odpadów.

Rozwój zakładu stał się możliwy dzięki decyzji, którą w 2003 roku podjęły władze samorządowe gminy Jarocin. To wtedy burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki doprowadził do powołania spółki, w której z czasem udziały objęły także inne wielkopolskie samorządy. Rozpoczął się dynamiczny rozwój zakładu pod szyldem ZGO sp. z o.o. Współpraca gmin pozwoliła na rozbudowę przedsiębiorstwa i nadanie mu statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. – Słowa uznania należą się wieloletniemu prezesowi ZGO – Mariuszowi Małyniczowi, który kierował spółką od początku i doprowadził do najważniejszych etapów jej rozwoju – podkreślał podczas okolicznościowej konferencji prasowej burmistrz Jarocina, Adam PawlickiMariusz Małynicz był głównym autorem projektu rozbudowy zakładu. Spółka pozyskała 84 mln zł ze środków unijnych, które zasiliły rozbudowę przedsiębiorstwa o łącznej wartości 150 mln zł. Odważne i konsekwentne działania doprowadziły do tego, że zakład dziś jest największą instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce. Odbiera odpady od 270 tys. odbiorców z 19 gmin. Przed przedsiębiorstwem kolejne wyzwania, takie jak projekt dotyczący rekultywacji kwater składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminach: Gizałki, Czermin, Koźmin Wielkopolski, Jarocin. Spółka czyni starania o pozyskanie środków na budowę kwatery na azbest. –Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla budowy fermy fotowoltaicznej na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów  w Jarocinie – podkreślał z-ca burmistrza Jarocina, Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO. W planach jest także rozbudowa działającego w Witaszyczkach Zakładu Zagospodarowania Odpadów o Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Spółka ubiega się o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko.

Zakład Gospodarki Odpadami dużą wagę przywiązuje do edukacji proekologicznej, organizując liczne konkursy i warsztaty dla szkół. Na wielu lokalnych imprezach można spotkać charakterystyczne eko patrole ZGO. Z okazji jubileuszu spółka zaplanowała okolicznościowy pikniki ekologiczny, które odbędzie się w październiku na jarocińskim rynku. Zakład przymierza się także do bicia rekordu Polski w selektywnej zbiórce odpadów.