Projekt rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Jarocinie znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu stwarza ogromne możliwości rozwojowe spółki, co przełoży się także na powstanie nowych miejsc pracy w Jarocinie. Budowa ma być realizowana przy wsparciu unijnej dotacji w wysokości 116 mln zł.

To kolejne środki zewnętrzne, które zasilą inwestycję realizowaną na terenie gminy Jarocin. W ubiegłym roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie pozyskało 128 mln zł na projekt z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki dotacji m.in. wybudowana zostanie stacji odzysków surowców przy oczyszczalni ścieków w Cielczy. Tym razem dotacja w wysokości 116 mln zł wspomoże inwestycję, której celem jest usprawnienie przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz odpadów selektywnie zebranych.  Przypomnijmy, że w historii Zakładu Gospodarki Odpadami będzie to kolejna dotacja unijna, która pozwoli podążać za europejskimi standardami, zakładającymi przetwarzanie 90% generowanych odpadów. Wcześniej, dzięki pozyskaniu 85 mln zł, utworzono nowoczesną instalację, która posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych realizującą dziś usługi dla 270 tys. mieszkańców z 19 gmin z Wielkopolski.

Wniosek ZGO został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod koniec grudnia ubr. Projekt zakłada utworzenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, w ramach którego zaplanowano m.in. rozbudowę części biologicznej zakładu o dodatkową komorę fermentacyjną na bioodpady wraz z kompostownią i placami technologicznymi. Zadanie obejmuje także budowę nowej, dużej sortowni odpadów selektywnie zebranych, ponieważ stara, jeszcze z 2008 roku, jest już zbyt mała, by przerobić coraz większy strumień odpadów. Nowym elementem ma być uruchomienie linii do produkcji paliw alternatywnych na bazie tej części odpadów, która ma dużą wartość kaloryczną i nadaje się do zamiany na energię cieplną. W tej chwili cały ten strumień musimy oddawać na zewnątrz – informuje Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO. – Jeśli będziemy mogli odzyskiwać energię na miejscu, będzie to dużo tańsze, uzyskamy kolejny produkt, który spowoduje, że na mapie Polski Jarocin będzie bardzo ważny – dodaje.

Zadowolenia nie ukrywa burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. – Jesteśmy liderem inwestycji w skali kraju, ale i liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – podkreśla burmistrz Pawlicki. – Na następną kadencję nie tylko mamy plan, ale też darmowe pieniądze, pozyskane na jego realizację – dodajeWłodarz gminy podziękował zarządowi spółki ZGO i całemu zespołowi za przygotowanie dobrego wniosku, który uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej. O wartości projektu świadczy też to, że Jarocin ma otrzymać 1/3  puli wszystkich środków przeznaczonych na całą Polskę. – Sukces teraz przerodzi się w ciężką pracę, bo projekt trzeba będzie zrealizować do 2022 roku – podsumowuje Adam Pawlicki.

Całkowity koszt rozbudowy wyniesie 171 mln zł netto, z czego 68% wartości projektu (116 mln zł netto) pochodzić będzie ze środków unijnych.