„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 190kWp.

Ogłoszenie nr 516689-N-2020 z dnia 2020-02-26 r.

ZGO/ZP/3/2020