ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu decyduje się na tymczasowe zamknięcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowościach :

  • Mateuszewo (gmina Śrem): od 18.03.2020.r do 31.03.2020r
  • Borek Wlkp.:  od 17.03.2020.r do 31.03.2020r

Decyzja podjęta została w celu zminimalizowania zagrożenia związanego z COVID-19, tj. w celach prewencyjnych wprowadza się całkowite ograniczenia kontaktów pomiędzy pracownikami oraz klientami.