Na terenie ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie powstał drugi zbiornik do magazynowania biogazu.

Głównym zadaniem pierwszego zbiornika jest wyrównanie ciśnień na instalacji i magazynowanie biogazu. Dzięki dwóm zbiornikom ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu może zbierać biogaz w nocy, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest minimalne i następnie, spalając ten biogaz w agregacie kogeneracyjnym, produkować energię elektryczną w godzinach największego zapotrzebowania na energię, czyli w godzinach pracy zakładu.

Dzięki wybudowaniu drugiego zbiornika ZGO  Sp. z o. o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu już w styczniu 2020 osiągnęło samowystarczalność energetyczną. Inwestycja pozwoliła nie tylko na elastyczną pracę kogeneratora, ale i przyczyniła się do zwiększenia produkcji energii elektrycznej.

Wartość inwestycji:  676.500 zł  brutto

Wielkość zbiornika: 1000 m3