Witaszyczki, 06.03.2020 r.

                                                                          Oświadczenie

W związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w mediach dotyczącymi znalezienia prawdopodobnie niedozwolonych środków u jednej z pracownic spółki w dniu 27.02.2020 r. oświadczamy, że w momencie zdarzenia ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu dopełniło wszelkich niezbędnych procedur i powiadomiło odpowiednie organy prawne.

Obecnie  trwają czynności wyjaśniające prowadzone przez  Komendę Powiatową Policji w Jarocinie.

Prezes Zarządu

Witosław Gibasiewicz