„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 190kWp.

Ogłoszenie nr 524035-N-2020 z dnia 2020-03-16 r.

ZGO/ZP/4/2020