ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu zainwestuje w rozbudowę  instalacji kolejne środki –ponad 60 mln. zł.  Aż 40 mln. zł z tej kwoty stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej.

Duża część pozyskanej dotacji zostanie zainwestowana w nową infrastrukturę pozwalającą odzyskiwać jeszcze większe ilości  energii z bioodpadów. Spółka ma już spore sukcesy w tej dziedzinie. W 2020 roku wyprodukowała 3 759 MWh energii elektrycznej z kogeneracji. Teraz tej energii będzie można produkować jeszcze więcej, dzięki pozyskanym środkom, które wzmocnią inicjatywy prowadzące do dalszego rozwoju zakładu.

W ramach tych działań rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. Powiększona zostanie także kompostownia odpadów oraz place kompostowe. Zakład wzbogaci się również o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych.  Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie  również stacja transformatorowa. Projektem objęto też budowę nowej wagi najazdowej wraz ze zbiornikiem przeznaczonym do magazynowania biogazu o pojemności 1 000 m3. Pozyskane środki zainwestowane zostaną także w budowę placu do przerobu odpadów budowalnych oraz rozbudowę  podczyszczalnia ścieków.  – Poprzez ciągły rozwój  naszej spółki staramy się, aby każdy odpad został odpowiednio przetworzony i ponownie  wykorzystany. Wiemy, że tylko poprzez rozwój możemy osiągnąć zamierzone efekty ekologiczne – zauważa Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.

Dotacja w wysokości 39 968 144,79 zł netto pozyskana przez ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowo Spółka pozyska pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości  około 20 mln. zł netto. Wartość  całej inwestycja  wyniesie  ponad  60 mln. zł netto.