Po raz kolejny nasz zakład otrzymał  wyróżnienie w konkursie Ekolaury w kategorii: ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami. W 19. edycji przedsięwzięcia, realizowanego przez Polską Izbę Ekologii,  doceniona została modernizacja sortowni odpadów, dzięki której  polepszyła się efektywność  zakładu.
Dzięki zmodernizowaniu sortowni odpadów zwiększyła się efektywność przetwarzania odpadów, zbieranych w różnych systemach zbiórki , czyli zarówno jako odpady zmieszane, jak i odpady zbierane selektywne. Teraz zakład odzyskuje nawet do 3 razy więcej surowca do ponownego wykorzystania niż przed zrealizowaniem inwestycji. Skutkuje to zdecydowanym wzrostem poziomów recyklingu. Dzięki rozmieszczeniu nowych ciągów technologicznych, poprzez zdublowanie ich, możliwa jest praca instalacji nawet w przypadku awarii. Realizacja inwestycji kosztowała 10 mln zł.
Tegoroczne wyróżnienie dla naszego  zakładu to nie pierwszy Ekolaur. W poprzedniej edycji konkursu ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskie Centrum Recyklingu otrzymało wyróżnienie w dwóch kategoriach: ekoprodukt-zielone technologie za „Terrawit” – naturalny środek wspomagający uprawę roślin oraz edukacja ekologiczna-ochrona przyrody za akcję „Dobra Edukacja = Skuteczna Segregacja!”.