Rozpoczęły się prace związane z kolejną modernizacją sortowni Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie. Najnowsza inwestycja ZGO-WCR będzie kosztowała ponad 5 mln zł i podzielona została na trzy etapy. Na początek zamontowane zostanie ogromne sito bębnowe.   

Modernizacja sortowni odpadów umacnia przedsiębiorstwo w gronie liderów tego typu zakładów w naszym kraju. Po jej zrealizowaniu zakład będzie skuteczniej przetwarzał różne frakcje odpadów komunalnych. By osiągnąć zamierzenia spółka kolejny raz inwestuje w coraz nowocześniejsze instalacje, urządzenia i elementy konstrukcji.
Pierwszy etap modernizacji rozpoczął się od zakupu drugiego sita bębnowego, które umożliwi pracę sortowni w 4 trybach. Pozwoli to na zwiększenie przepustowości oraz niezawodności linii. Sito o średnicy 3,6 m ma aż 16,5 m długości. Ogromne urządzenie, ważące 38 ton zostało dostarczone specjalistycznym 40. metrowym transportem. Przewiezienie sprzętu zajęło 48 godzin.

Poza montażem sita, w pierwszym etapie inwestycji przebudowana zostanie także nawa nadawcza oraz zamontowane będą nowe taśmociągi. Ten etap modernizacji będzie kosztował ponad 2,8 mln.

W drugim etapie inwestycji zmodernizowana zostanie linia biologiczna do separacji odpadów biodegradowalnych znajdujących się w odpadach komunalnych. W trzecim etapie inwestor zamontuje dodatkową bramę w hali nadawy. Zaprojektowane też zostaną: nowa kabina wstępna na taśmociągu podającym oraz bramy na odbiorze
z tej kabiny na bocznej ścianie sortowni. Finalny etap obejmie także zaprojektowanie wyjścia z nowego sita na zewnątrz hali do kontenera zewnętrznego.

Zadanie, które realizuje Eggersmann Anlagenbau GmbH w znacznym stopniu usprawni gospodarkę odpadami na terenie Jarocina oraz okolicznych gmin. Prawidłowo prowadzona selektywna zbiórka oraz późniejsze sortowanie zebranych odpadów pozwala na wykorzystanie surowców wtórnych, w związku z czym zmaleje ilość odpadów deponowanych w środowisku.