„Zadanie 1A Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – waga najazdowa z zadaszeniem

Polska-Jarocin: Roboty inżynieryjne i budowlane
2019/S 009-015573
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.01.2019 r.

Roboty budowlane

ZGO/ZP/2/2019