Jarocin: Przewóz odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej w Mateuszewie, gm. Śrem do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie.

Ogłoszenie nr 501333-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.01.2019
Informacja z otwarcia ofert 15.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu 07.01.2019
SIWZ Tom I - IDW 07.01.2019
SIWZ Tom II - Wzór umowy 07.01.2019