Wizytacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W dniu wczorajszym tj. 10 kwietnia 2024 roku, zakład Wielkopolskiego Centrum Recyklingu odwiedziło dwóch przedstawicieli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ugościliśmy kierownika działu projektu pn. „Innowacyjna biogazownia” wraz ze specjalistką ds. rozwoju. Celem wizyty było przeprowadzenie konsultacji rynkowych dotyczących nowych technologii dla sektora biogazu oraz biometanu.

Goście mieli okazję obejrzeć zakład, aby przeanalizować go pod kątem możliwych do zrealizowania nowych technologii. WCR szczególnie skupia się na trzech obszarach, jakimi są:

  • Nowe technologie oczyszczania biogazu do biometanu
  • Technologie skraplania biometanu do bioLNG
  • Biometanownia

Po zakończeniu ogromnej rozbudowy w 2023 roku, nie zatrzymujemy się. Nasza spółka zamierza w dalszym ciągu się rozwijać. Szukamy nowych możliwości do tego, aby plany stały się rzeczywistością.  Na ten moment zależy nam na rozwijaniu się właśnie w zakresie biogazu, dzięki któremu pozyskujemy energię elektryczną oraz cieplną.


Dostawa elektrycznego wózka widłowego

„Dostawa elektrycznego wózka widłowego”

Numer ogłoszenia: WCR/ZP/12/2024

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/126543/details

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl


Prowadzenie eksploatacji podczyszczalni ścieków wraz z czyszczeniem i konserwacją separatorów substancji ropopochodnych

„Prowadzenie eksploatacji podczyszczalni ścieków wraz z czyszczeniem i konserwacją separatorów substancji ropopochodnych”

Numer ogłoszenia: WCR/ZP/11/2024

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/126020/details

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl


Zakup i dostawa rozdrabniacza jednowałowego

„Zakup i dostawa rozdrabniacza jednowałowego”

Numer ogłoszenia: WCR/ZP/10/2024

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/125036/details

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl


Dostawa i montaż nowej prasy kanałowej do odpadów

„Dostawa i montaż nowej prasy kanałowej do odpadów”

Numer ogłoszenia: WCR/ZP/8/2024

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/123209/details

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl


Prowadzenie eksploatacji podczyszczalni ścieków wraz z czyszczeniem i konserwacją separatorów substancji ropopochodnych

„Prowadzenie eksploatacji podczyszczalni ścieków wraz z czyszczeniem i konserwacją separatorów substancji ropopochodnych”

Numer ogłoszenia: WCR/ZP/9/2024

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/123145/details

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 19 500 Mg oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 12 000 Mg

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 19 500 Mg oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 12 000 Mg”

Numer ogłoszenia: WCR/ZP/6/2024

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/122427/details

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl


Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia

„Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia”

Numer ogłoszenia: WCR/ZP/7/2024

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/122028/details

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl


Dostawa bloczków betonowych wraz z ułożeniem boksów magazynowych oraz przebudową istniejących boksów

„Dostawa bloczków betonowych wraz z ułożeniem boksów magazynowych oraz przebudową istniejących boksów”

Numer ogłoszenia: WCR/ZP/5/2024

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/121805/details

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl


Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia

„Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia”

Numer ogłoszenia: WCR/ZP/4/2024

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/120476/details

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl