„Zadanie 7 Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – dostawa pojemników”
Numer referencyjny: ZGO/ZP/3/2019

Polska-Jarocin: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2019/S 017-035436
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.01.2019 r.
Dostawy