Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 7 000 Mg, o kodzie 19 12 04 w ilości do 7 000 Mg oraz odpadów o kodzie  19 12 12 w ilości do 7 000 Mg.


Numer ogłoszenia: 2018/S 077-171780