W Jarocinie spotkali się członkowie Grup Wymiany Doświadczeń ze Związku Miast Polskich. W dwóch zespołach roboczych omawiano zagadnienia związane z realizacją usług wodno-kanalizacyjnych oraz odbiorem i zarządzaniem odpadami stałymi.

Zjazd był doskonałą okazją do zaprezentowania inwestycji realizowanych na terenie Gminy Jarocin.  Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć od wewnątrz Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. O ogromie tej nowoczesnej inwestycji świadczy wielkość środków – 150 mln zł, które zostały zainwestowane w rozbudowę zakładu. W połowie, inwestycja została sfinansowania z dotacji unijnej, pozyskanej w 2008 roku. Prezes ZGO sp. z o.o. – Witosław Gibasiewicz przedstawił także dalsze plany rozwojowe spółki. Ma tu powstać jeszcze nowocześniejsze – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Projekt znajduje się na pierwszym miejscu listy rankingowej wniosków ubiegających się o dofinansowanie unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym razem inwestycja ma kosztować 200 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to kwota 116 mln.

Wiele uwagi poświęcono także inwestycjom z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Gmina Jarocin jest w trakcie realizacji dużego projektu, który ma na celu podniesienie jakości usług także w tym zakresie. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy ma powstać stacja odzysku surowców – informował burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. To tutaj, z osadów pościekowych, produkowany nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej – mówił burmistrz Jarocina.Poza rozbudową oczyszczalni wraz z renowacją i przebudową najstarszego kanału przesyłowego do oczyszczalni o długości 2,5 km projekt zakłada budowę stacji uzdatniania wody w Stefanowie, budowę 17 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, 17 km nowych sieci kanalizacji deszczowej, 20 km nowych sieci wodociągowych oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Realizacja całego projektu opiewa na kwotę ponad 250 mln zł. Wykonanie inwestycji zostanie wsparte środkami unijnymi w wysokości 128 mln zł, pozyskanymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Samorządowcy z innych gmin udali się także do Siedlemina, gdzie mogli zobaczyć piękne osiedle szeregowców wybudowanych w minionym roku dla 96 rodzin. To pierwsze w Polsce osiedle powstałe w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”.  Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało tu 96 mieszkań wykończonych „pod klucz”.  Uroczyste wręczenie kluczy do pierwszych w Polsce „Mieszkań Plus” odbędzie się w sobotę 28 kwietnia 2018 roku w Siedleminie. Jeszcze w tym roku oddanych zostanie do użytku kolejnych 270 lokali. Tym razem będą to mieszkania zlokalizowane w Jarocinie.