Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 3000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 5000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 3000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 5000 Mg luzem.

Numer ogłoszenia: 2018/S 120-273801