Jarocin: Przewóz odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej w Mateuszewie, gm. Śrem do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie.

Numer ogłoszenia: 578024-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.