Jarocin: Wywóz materiału ziemnego z terenu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie w ilości 24 000 ton.

Ogłoszenie nr 581717-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.