„Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu

Ogłoszenie nr 629095-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.