„Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów”

Ogłoszenie nr 626367-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Numer referencyjny: ZGO/ZP/18/2019

Dostawa

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.01.2020
Informacja z otwarcia ofert 29.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu 22.11.2019
SIWZ Tom I - IDW 22.11.2019
SIWZ Tom II - Wzór umowy 22.11.2019