„Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego
Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

Ogłoszenie nr 641487-N-2018 z dnia 2018-10-26 r.