„Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów
o kodzie 19 12 10 w ilości do 3 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości
do 5 000 Mg luzem

Ogłoszenie nr 2018/S 200-454929 z dnia 2018-10-17 r.