„Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego
Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

Ogłoszenie nr 648665-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.