ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu nie od dziś jest jednym z liderów w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Konsekwentne działania i stosowanie odważnych, innowacyjnych technologii sprawiły, że zakład stawiany jest przez fachowców, jako wzór stosowania dobrych praktyk w zakresie ekologii i zarządzania. To tutaj, na ogromną skalę, odzyskiwana jest energia słoneczna z instalacji fotowoltaicznych, a z odpadów biodegradowalnych produkowany jest biogaz. Dzięki temu ZGO-WCR już dziś jest samowystarczalne energetycznie. Mimo licznych sukcesów, ZGO – WCR, ciągle poszukuje nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą zwiększyć efektywność zakładu. Takie działania podejmowane były także w mijającym 2021 roku.

 

Milionowe inwestycje o europejskiej skali

Nowe sito w ramach modernizacji sortowni

Rok 2021 to kontynuacja prac związanych z modernizacją sortowni Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie. Pierwszy etap kolejnej modernizacji rozpoczął się od zakupu drugiego sita bębnowego, umożliwiającego pracę sortowni w 4 trybach. Inwestycja pozwoliła na zwiększenie przepustowości oraz niezawodności linii. Sito o średnicy 3,6 m ma aż 16,5 m długości. Ogromne urządzenie, ważące 38 ton zostało dostarczone specjalistycznym 40-metrowym transportem. Przewiezienie sprzętu zajęło 48 godzin. W drugim etapie inwestycji zmodernizowana zostanie linia biologiczna do separacji odpadów biodegradowalnych, znajdujących się w odpadach komunalnych. W trzecim etapie inwestor zamontuje dodatkową bramę w hali nadawy. Wszystkie trzy etapy inwestycji będą kosztowały ponad 5 mln zł.

Rozbudowa z unijnym wsparciem

Nowoczesne urządzenia, sprzęt i ekologiczna flota samochodowa będące w zasobach ZGO–WCR zostały w 2021 roku wzmocnione kolejnymi działaniami inwestycyjnymi o łącznej wartości blisko 100 mln zł.  Finansowanie inwestycji zabezpieczone zostało dzięki pozyskaniu przez spółkę ok. 38 – milionowej dotacji, pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Co więcej, na realizację ambitnych planów, NFOŚiGW udzieli dodatkowo pożyczki w wysokości ponad 22 mln zł. Pozostałą kwotę – blisko 40 mln zł stanowić będą środki własne spółki. Jak się później okaże, w kolejnych miesiącach 2021 roku kwota dofinansowania wzrośnie. Do pozyskanych wcześniej 40 mln zł, dołącza kolejne 9,5 mln zł, co oznacza, że inwestycja uzyskała bezzwrotne wsparcie wysokości 50 mln zł.

Dwa place w budowie

W ramach rozbudowy ZGO Sp. z o.o – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu wybudowane zostały dwa place o łącznej powierzchni ponad 25 000 m2. Pierwszy z nich będzie służył do przerobu odpadów budowlanych, a drugi – do kompostowania odpadów biodegradowalnych. Przy placu na gruz powstanie boks do prasowania i magazynowania odpadów styropianowych. Oba betonowe place będą uszczelnione, podłączone do kanalizacji w celu odprowadzenia ewentualnych przecieków, oraz dostosowane do przejazdu pojazdów ciężarowych.

Drugi fermenter

Prace związane z budową placów – do przerobu odpadów poremontowych oraz kompostowania bioodpadów, to część dużo większej inwestycji, której – jak wspomnieliśmy – łączny koszt opiewa na 100 mln zł. W jej ramach zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach przedsięwzięcia rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów, stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów, ulegających biodegradacji. 

Proekologicznie i z oszczędnościami

Rozbudowana zostanie także podczyszczalnia ścieków. Część wstępnie oczyszczonych ścieków, będzie można ponownie wykorzystać w procesie produkcyjnym, co ma znaczący wpływ na ekologię, a jednocześnie spowoduje oszczędności kosztów dla spółki.

 

ZGO-WCR przykładem efektywności ekologicznej

ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  wskazywany jest jako wzór w zakresie automatycznego sortowania opakowań aluminiowych. Bardzo dobre wyniki efektywności potwierdziły testy przeprowadzone w jarocińskiej instalacji przez Fundację Recal.

– W jarocińskiej instalacji wydzielane jest więcej aluminium niż w innych instalacjach sortujących w Polsce. Dzięki takim wynikom, możemy pokazywać Jarocin jako przykład efektywnego, ekologicznego działania  – podkreślał Jacek Wodzisławski, prezes Fundacji Recal. – Duża część instalacji w Polsce nie ma w ogóle żadnych separatorów do rozdzielania aluminium. Chcemy zmienić tę sytuację i dzięki przeprowadzanym testom pokazać, że można odseparować jeszcze większą ilość aluminium – dodaje prezes Fundacji Recal. Ze 170 instalacji komunalnych w Polsce tylko 10-15% jest wyposażonych w – aż dwa – tego typu urządzenia, tak jak w Jarocinie.

Energetyczny certyfikat dla ZGO-WCR

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu uzyskało kolejną normę ISO, tym razem – energetyczną. Zakład jest już samowystarczalny energetycznie, mimo to dalej rozwija swoje możliwości w tej dziedzinie, wiedząc jakie ma to znaczenie dla ekologii.

Spółka uzyskała recertyfikację trzech norm ISO: środowiskowej, bhp i jakościowej. Dodatkowo, jednostka certyfikująca przyznała ZGO-WCR – po raz pierwszy – normę energetyczną. Za swój nadrzędny cel stawia ona efektywne zarządzanie energią pod każdą postacią. Poza tym, że ZGO -WCR jest samowystarczalne energetycznie, zakład ma na celu zmniejszenie emisji CO2 przez co stale rozbudowuje instalacje fotowoltaiczne na terenie spółki. Alternatywnym źródłem energii w zakładzie jest także biogaz, który powstaje z odpadów biodegradowalnych kuchennych, pochodzących z selektywnej zbiórki oraz z wysortowanych zmieszanych odpadów komunalnych. W budowie jest drugi fermenter, dzięki któremu będzie możliwa produkcja jeszcze większej ilości biogazu, zamienianego na energię elektryczną i cieplną.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Europejski Lider Innowacji

Innowacyjne działania w zakresie gospodarki odpadami wielokrotnie doceniane były wyróżnieniami i nagrodami. Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, działające od 1992 roku ogólnopolskie stowarzyszenie szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami nadało prezesowi ZGO-WCR – Witosławowi Gibasiewiczowi tytuł Europejskiego Lidera Innowacji 2021.

Dyplom Heraklesa  

Witosław Gibasiewicz – Prezes ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu otrzymał także Honorowy Dyplom Heraklesa. Jest to wyróżnienie za wieloletnią działalność i ponadprzeciętne osiągnięcia na rzecz tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami w Polsce.

Medal „Polonia Pura”

Za osiągnięcia na rzecz rozwoju polskiej gospodarki odpadami wyróżniono także burmistrza Jarocina, Adama Pawlickiego, który otrzymał medal „Polonia Pura”.   – To nagroda dla osób, które nie bezpośrednio zarządzają, ale mają istotny wpływ na funkcjonowanie branży – podkreślał Wojciech Janka, prezes zarządu Krajowego Forum.  To medal szczególny, bowiem w blisko 30-letniej działalności związku przyznano dotychczas 7 wyróżnień.

ZNAMIENICI GOŚCIE

O ekologii z Maciejem Orłosiem

W 2021 roku instalacja gościła ekipę programu „Ty śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce…”. Gospodarzami programu byli: dr Katarzyna Michniewska – ekonomista środowiskowy i prezes zarządu organizacji odzysku opakowań Ekocykl oraz Maciej Orłoś – znany dziennikarz i prezenter telewizyjny. Tematyka odcinków nagrywanych w Jarocinie dotyczyła odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych oraz ekologicznej ścieżki edukacyjnej, która znajduje się na terenie ZGO-WCR. Gospodarze programu rozmawiali z burmistrzem Jarocina Adamem Pawlickim oraz prezesem zarządu ZGO-WCR Witosławem Gibasiewiczem.

Ambasador Kanady w Wielkopolskim Centrum Recyklingu

Od oficjalnego spotkania z burmistrzem Jarocina, Adamem Pawlickim rozpoczęła się wizyta w Jarocinie Ambasador Kanady w Polsce J.E. Leslie Scanlon. Głównym tematem wizyty były plany rozwojowe miasta w obliczu aktualnych wyzwań m.in. zmian klimatycznych. Delegacja z kanadyjskiej ambasady odwiedziła m.in. ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, realizujący nowatorskie inwestycje proekologiczne.

CORAZ WIĘCEJ ZIELENI WOKÓŁ INSTALACJI KOMUNALNEJ

Żywe, zielone ściany

2160 roślinek ozdobiło pionową ścianę budynku ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Zielone ściany pojawiły się też na pobliskim przystanku autobusowym. To innowacyjne rozwiązanie, poza walorami estetycznymi, ma przede wszystkim ogromne znaczenie dla ekologii.

Korzyści z zastosowania paneli – ekranów z roślin jest bardzo wiele. Wśród zalet zielonych ścian wymienia się poprawę estetyki przestrzeni publicznych, pozytywny wpływ na samopoczucie mieszkańców, oczyszczanie powietrza, gromadzenie wody czy redukcję hałasu.

Żywa ściana to świetny sposób na wskrzeszenie gatunków roślin w obszarach miejskich, a tym samym wspieranie lokalnego ekosystemu. Możemy zbadać obszar w celu wybrania takich roślin, jak dzikie kwiaty, które zachęcą lokalne owady, pszczoły, bezkręgowce, motyle, ptaki i inne dzikie zwierzęta.

Setki nowych drzew i krzewów

Od wielu lat ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  systematycznie prowadzi prace związane z pielęgnacją zieleni izolacyjnej na terenie zakładu. W 2021 r. uzupełniono nasadzenia 748 sztuk drzew i krzewów. Wiosną tego roku posadzono 223 sztuk a jesienią 525 sztuk. W dalszym etapie (przełom I i II kwartału 2022), w pasie zieleni izolacyjnej zostaną uzupełnione ewentualne braki nasadzeń.

W lutym 2021 r. zakład wzbogacił się o nowe drzewa i krzewy: sosny czarne oraz tuje szmaragd, a wiosną tego roku na terenie leśnym, przynależącym do ZGO-WCR posadzonych zostało kolejne ponad 1300 sztuk roślin. Między innymi: jaśminowce, krzewy iglaste (jałowiec wirginijski, łuskowy), Berberysy Thumberga, Hortensje, lawenda wąskolistna Nana Alba itd. Zaprojektowane i zamontowane zostało także 13 budek lęgowych dla ptaków oraz 3 domki dla owadów zapylających. W listopadzie wykonano kolejne nasadzenia sosny czarnej oraz dzikiej róży.