Kolejna gmina – Pobiedziska, widząc korzyści we wspólnym zagospodarowaniu odpadów komunalnych, dołączyła do Porozumienia Międzygminnego, działającego przy ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskim Centrum Recyklingu.

Przypomnijmy, że w ubiegły piątek do Porozumienia dołączyła gmina Raszków. Kilka dni później do współpracujących samorządów dołączyła Gmina Pobiedziska. Samorządy zauważają, że współpraca pozwoli na osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych. Współpraca wpłynie także na zahamowanie wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą mieszkańcy gmin.

Nowoczesne rozwiązania oferowane przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu gwarantującą zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami środowiskowymi, a także formalno – prawnymi. Sama instalacja w Witaszyczkach zyska natomiast dodatkowy strumień odpadów komunalnych, który pozwoli zoptymalizować wydajność i organizację pracy zakładu.

Umowa została podpisana 20 grudnia 2021 roku. Ze strony Gminy Jarocin umowę podpisał burmistrz Adam Pawlicki, ze strony Miasta i Gminy Pobiedziska umowę podpisał burmistrz Irenausz Antkowiak. Podpisaniu towarzyszyli Przewodniczacy Rad Miejskich obu samorządów. Obecnie  w skład Porozumienia Międzygminnego  wchodzą 24 samorządy.

Źródło: www.jarocin.pl