Kolejny samorząd przystąpił do porozumienia w sprawie wspólnego zagospodarowania odpadów komunalnych przez ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Jest nim Miasto i Gmina Raszków.

Dokument w tej sprawie został dziś podpisany przez burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego i burmistrza Gminy i Miasta Raszków – Jacka Bartczaka. Od tej chwili w ramach porozumienia międzygminnego współpracują 23 wielkopolskie samorządy.

Okoliczne samorządy – widząc to, w jaki sposób, w ZGO-Wielkopolskim Centrum Recyklingu Jarocinie są przyjmowane, przetwarzane i zagospodarowane odpady komunalne, chcą z nami współpracować – podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

Burmistrz Jarocina zaznacza jednocześnie, że Gmina Jarocin osiągnęła za 2020 rok prawie 76 %  poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. – Oznacza to, że już w ubiegłym roku spełniliśmy wymagany przez UE poziom z 2035 roku – informuje włodarz gminy Jarocin. – Takie poziomy osiągają tylko gminy, które mają rozwinięte i dobrze funkcjonujące gminne systemy. Nie mogłyby one dobrze funkcjonować bez proekologicznej postawy mieszkańców, którzy coraz lepiej rozumieją i segregują odpady – dodaje burmistrz Jarocina.

Źródło: www.jarocin.pl