W środę, 28 listopada podczas uroczystej gali kongresu Envicon 2018 w hotelu Sofitel Warsaw Victoria przyznano nagrody i wyróżnienia dla osób i instytucji działających na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs Puchar Recyklingu odbył się po raz XIX. Choć ma długoletnią tradycję to nadal jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które ocenia selektywną zbiórkę odpadami oraz edukację w tym zakresie. Przedsięwzięcie jest skierowane do trzech grup: gmin, przedsiębiorstw zagospodarowujących odpady oraz placówek edukacyjnych i organizacji pozarządowych. Propaguje wiedzę na temat metod i efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, promuje przedsięwzięcia recyklingowe oraz działania zmierzające do ograniczania ilości odpadów. Ma również duże walory edukacyjne, podnosi świadomość społeczeństwa w kwestiach recyklingu i dbałości o otaczające nas środowisko naturalne.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiła się rekordowa liczba podmiotów, bo aż 153, w tym ponad 70 gmin. Oprócz Ministra Środowiska, Puchary Recyklingu przyznawały także takie instytucje, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Izba Ekologii, Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

Podczas uroczystej gali w Warszawie Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kategorii “Edukacja recyklingowa” dla naszego zakładu  odebrał prezes spółki, Witosław Gibasiewicz. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, cieszymy się że nasze nasza działania edukacyjne zostały dostrzeżone przez kapitułę konkursową, jest to dowód na to, że podążamy w dobrym kierunku- komentuje prezes spółki, Witosław Gibasiewicz.

Fot.: Abrys