Przedstawiciele kilkunastu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego uczestniczyło wczoraj w szkoleniu dotyczącym planowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach.  Prelekcje na temat zmian  w znowelizowanej ustawie wygłosił  mecenas Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

Szkolenie rozpoczął Witosław Gibasiewicz, Prezes ZGO  przedstawiając tegoroczne osiągnięcia spółki ze wskazaniem planów na przyszły rok. Nadchodzący rok to czas wyzwań, które stoją przed  Nami wszystkimi. Ciągłe zmiany prawne powodują, że dynamicznie musimy sie dostosowywać do  nowych wymagań prawnych. Stąd, też dzisiejsze szkolenie, które ma nam przybliżyć kolejną modyfikację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminie – dodaje Prezes ZGO.

Modyfikacji  w znowelizowanej ustawie jest wiele, szczególną uwagę poświęcono wymogą selektywnej zbiórki odpadów, jak i zmianą znaczących definicji zawartych w projekcie ustawy. W Ministerstwie Środowiska cały czas trwają prace nad zmianami w ustawie, nie jest znany dokładny termin, kiedy projekt znowelizowanej ustawy wejdzie w życie.

Dodany został także przepis umożliwiający budowę, rozbudowę, modernizację, utrzymanie i eksploatację przez gminę instalacji do przetwarzania odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych. Dotychczas możliwa była budowa, utrzymanie i eksploatacja w ramach zadań własnych gminy jedynie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zmiana przepisów w tym zakresie pozwoli na kontrolowanie przez gminę całego strumienia odpadów, czyli również odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych.

W projekcie znalazły się także, propozycje dodanie przepisów mówiących o wymaganych poziomach recyklingu.  Dotychczasowe przepisy określały, aby poziom ten był liczony w stosunku do 4 frakcji odpadów komunalnych tj. papier, metale, tworzyw sztucznych i szkła. Nowe brzmienie art. 3b ust. 1 pkt 1 umożliwi liczenie poziomu w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych, które zostaną poddane recyklingowi i przygotowaniu do ponownego użycia (w tym również uwzględnienia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne)- tłumaczy mecenas Maciej Kiełbus