„Zadanie 7 Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – dostawa pojemników
Numer referencyjny: ZGO/ZP/20/2018

Polska-Jarocin: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2018/S 229-523504
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.11.2018 r.
Dostawy