Prezentacja nowego sprzętu – do jeszcze efektywniejszego przetwarzania odpadów komunalnych – odbyła się dziś  na terenie naszej Spółki.
W odbiorze sprzętu uczestniczyli: Adam Pawlicki – burmistrz Jarocina, Bartosz Walczak, zastępca burmistrza, Witosław Gibasiewicz – prezes ZGO WCR, Jarosław Warczygłowa – wiceprezes ZGO WCR oraz przedstawiciele firmy PRONAR.
 Nasz zakład wzbogacił się  miedzy innymi w nową ładowarkę przegubową Liugong, oraz w mobilny przesiewacz bębnowy. Dzięki solidnej konstrukcji oraz prostej zasadzie działania mobilny przesiewacz idealnie nadają się do pracy z różnymi materiałami – ziemią, kompostem, odpadami komunalnymi, oraz biomasą. Posiada wymienne bębny przesiewające o długośći 5,5 m i średnicy 2 m, i różnej perforacji 20 mm i 40 mm, oraz pokład gwiaździsty aktualnie wykorzystywany do produkcji Teravitu. Dodatkowo regulowane prędkości taśmy pod sitowej i nad sitowej daje możliwość uzyskania oczekiwanej frakcji gotowego produktu.
Zakupiony został także mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy – do mielenia wielkogabarytów oraz wielkogabarytowej frakcji zielone.  Jednowałowy rozdrabniacz wolnoobrotowy Pronaru przeznaczony jest do wstępnego rozdrabniania wszelkiego rodzaju materiałów: zielonych odpadów organicznych, drewnianych, biomasy, papieru, tworzyw sztucznych, plastików i folii, drobnego złomu czy odpadów gabarytowych. Niewątpliwą zaletą maszyny jest jej mobilność, czyli możliwość szybkiego przetransportowania w dowolne miejsce.  Maszyna wyposażona jest w silnik Diesla spełniający aktualne wymogi normy emisji spalin. Za rozdrabnianie odpowiada zespół pojedynczego wału z nożami i przeciwnoży. Stalowe elementy robocze wykonane zostały z wysokowytrzymałych, trudnościeralnych materiałów, co zapewnia długie i bezawaryjne funkcjonowanie maszyny.