„Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu

Ogłoszenie nr 591085-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.